در این بیمه اگر در جریان حمل کالا در اثر وقوع حوادث و خطرات، خسارتی به کالاهای در حال حمل وارد شود، زیان وارد شده توسط شرکت بیمه جبران می‌شود. در ادامه به بیمه باربری البرز (بیمه البرز) خواهیم پرداخت.

شرایط بیمه باربری البرز :

خطرات تحت پوشش در بیمه باربری با شرایط C:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد با کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی.

خطرات تحت پوشش در بیمه باربری با شرایط B:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • زلزله، آتشفشان یا صاعقه
 • فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر یا محل انبار
 • ·تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور
 • پوشش‌های اضافی مثل: دزدی، قلاب زدگی، آب دیدگی، روغن زدگی، شکست، خسارت ناشی از کالای مجاور و ریزش به انضمام عدم تحویل.

خطرات تحت پوشش در بیمه باربری با شرایط A:

این بیمه همه خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود به جز موارد استثناء شده در بیمه‌‌نامه.

استثنائات بیمه باربری البرز :

استثنائات بیمه باربری البرز با شرط C, B, A :

بیمه باربری البرز همه خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود تحت پوشش قرار می‌دهد. به جز موارد استثناء زیر:

 • خسارت ناشی از اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیو اکتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته ای
 • عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه‌گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا
 • سوء عمل ارادی بیمه‌گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد.
 • نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آن‌ها مثل کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی
 • خسارت ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه
 • خسارت ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
 • خسارت‌هایی که علت آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.
 • خسارت ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اکتیو کارکند.
 • آسیب یا هزینه‌های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی کشتی یا کرجی
 • خسارت‌های ناشی از خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم، اعتصاب، انگیزه‌های سیاسی و…

مدت بیمه باربری البرز:

این بیمه از زمان بارگیری کالای مورد نظر در مبدأ شروع می‌شود در طول جریان حمل ادامه می‌یابد و در زمان تخلیه کالا در مقصد نهایی به پایان می‌رسد.

تاریخ بیمه باربری البرز بعد از گذشت ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر، منقضی می‌شود.

پرداخت خسارت بیمه باربری البرز :

برای دریافت خسارت بیمه باربری البرز باید مراحل زیر را طی کنید:

 • بعد از وقوع خسارت، آن را به صورت کتبی یا تلفنی به بیمه‌گر اطلاع بدهید.
 • در صورت نیاز، کارشناس از محموله خسارت دیده بازدید می‌کند و علت و میزان خسارت را گزارش می‌نماید.
 • اسناد ومدارک مورد نیاز برای بررسی پرونده خسارت را بهشرکت بیمه تحویل دهید
 • در صورت قابل پرداخت بودن خسارت، مبلغ آن محاسبه و تأیید می‌شود.
 • در صورت تأیید مبلغ خسارت ، چک خسارت صادر و به شما تحویل داده می‌شود.
 • در صورت قابل پرداخت نبودن خسارت ، مراتب به اطلاع بیمه‌گذار می‌رسد و پرونده مختومه می‌گردد .
 • در صورت اعتراض به مبلغ خسارت یا مختومه شدن پرونده ، پرونده خسارت دوباره رسیدگی شده و نتیجه نهایی آن اعلام می‌شود.
 
 
تماس و مشاوره
× چطور میتونم کمکتون کنم؟