شماره شاسی و شماره موتور بیمه البرز نمایندگی لاجوردی

جهت جستجو از کلید های Ctrl+F استفاده فرمائید

تریلر کانتینربر ایران کاوه تیپ TC۱۲

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره شاسی سمت راست تیغه شاسی مابین محور اول و دوم
محل نصب پلاکت مشخصات قسمت جلو نیمه یدک سمت راست

نیمه یدک کانتینر چادری ماموت ۲۲/۵ CHS

   
محل حک شماره شاسی سمت راست شاسی
محل نصب پلاکت مشخصات منصوبه برعقب نیمه یدک سمت راست

نیمه یدک کانتینر چادری مارال ۳۸۵

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره شاسی تیغه شاسی سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات منصوبه بر جلو نیمه یدک سمت راست

کامیون کشنده مان تیپ F۲۰۰ (۲×۴)

   
محل حک شماره موتور قسمت عقب بدنه سیلندر
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات پائین درب راننده سمت چپ

کامیون کشنده مان ۶۴۲۲۰۸ سه محور

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور انتهای سیلندر سمت چپ حک شده
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات داخل رکاب سمت راست

کامیون کراس 

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور دارای پلاک سمت راننده تنه سیلندر
محل حک شماره شاسی حک شده در انتهای شاسی
محل نصب پلاکت مشخصات داخل محفظه موتور بالای صافی گازوئیل

کامیون ولوو F۱۲

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت راست تنه سیلندر پشت پمپ سه گوش
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات زیر درب سمت چپ داخل کابین

کامیون کشنده ولوو FH۱۲ و کمپرسی ولوو NH۱۲

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ بالای استارت
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد قسمت وسط

کامیون باری با کمپرسی ولوو FM۹ و باری ولوو FM۹

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور انتهای سیلندر بالای دینام
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات داخل ستون درب سمت راست

کامیون ولوو NL۱۲

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست قسمت جلو
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات روی پایه صندلی شاگرد

کامیون کشنده ولوو FH۱۲

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندرسمت چپ بالای استارت
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات پشت داشبورد پائین درب

کامیون کمپرسی ولوو FH۱۲

   
محل حک شماره موتور سمت راست تنه سیلندر جلو زیر پمپ انژکتور
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات زیردرب سمت چپ راننده

کامیون کشنده ولوو F۱۲ دو محور

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور بدنه موتور سمت راست زیر سیلندر ۲
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات روی درب راننده

کامیون بنزخاور LP۸۰۹ , LPA۸۰۹

   
محل حک شماره موتور بصورت پلاک روی درب قالپاق موتور
محل حک شماره شاسی سر شاسی جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات منصوبه بر رکاب درب سمت راست

کامیون بنز ۲۶۲۵ – K/۳۲

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور بصورت پلاک روی تنه سیلندر
محل حک شماره شاسی سر شاسی جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات منصوبه بر پایه صندلی سمت راست

کامیون کمپرسی و کشنده BMC تیپ ۸۲۲

   
محل حک شماره موتور انتهای تنه سیلندر سمت چپ حک شده
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات داخل کابین راننده پائین صندلی شاگرد
توضیحات کشنده ها دو محور و سه محور می باشند

کامیون آتش نشانی دنیس

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور بصورت پلاک منصوب برقسمت جلوسمت چپ تنه سیلندر جنب پمپ انژکتور
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات دارای ۲ پلاک زیر داشبورد مقابل صندلی راننده

کامیون کمپرسی داف ۳۳۰۰

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست بین تانک روغن فرمان و فیلتر
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت راست

کامیون دیل ۱۳۱

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت راست سیلندر از زیرگلگیر جلو قابل رویت است
محل حک شماره شاسی انتهای شاسی سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات داخل اتاق پائین صندلی شاگرد

کامیون دیل ۱۵۷ و ۱۳۰

   
محل حک شماره موتور سمت راست سیلندر از زیرگلگیرجلو قابل رویت است
محل حک شماره شاسی درکنار زاپاس بصورت رنگی مشخص است
محل نصب پلاکت مشخصات در داخل محفظه موتور سمت راست

کامیون رنو

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور پشت گلوئی اگزوز به سمت اتاق ۴شماره ای
محل حک شماره شاسی جلو شاسی سمت راست بصورت رنگی
محل نصب پلاکت مشخصات در داخل اتاق سمت راست روی داشبورد

کامیون باری رنو تیپ ۲۷۰۱۶

   
محل حک شماره موتور پشت سیلندر قسمت بالای محل اتصال گلدانی گیربکس حک شده
محل حک شماره شاسی پشت چرخ عقب سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات رکاب سمت چپ کابین راننده

کامیون خدمات شهری دنیس ۲۶۵۱

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر بین پیستون ۴ و ۳
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات داخل اتاق منصوبه بر روی داشبورد سمت راست

مینی بوس نارون

   
محل حک شماره موتور زیر کنسول جلو سمت راننده
محل حک شماره شاسی زیر صندلی جلو سمت راننده
محل نصب پلاکت مشخصات زیر صندلی سمت راننده

کامیون کشنده ایویکو MP۴۴-EUROTCH

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت چپ سیلندر وسط
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات داخل محفظه موتور سینی جلو سمت راست

کامیون آبفا

   
محل حک شماره موتور دارای پلاک ازداخل اتاق سمت راست قابل رویت است
محل حک شماره شاسی در قسمت جلو سمت راست شاسی
محل نصب پلاکت مشخصات در داخل اتاق راننده سمت راست

کامیون کشنده بنز ۱۸۴۲ AXOR

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور روی بلوک سیلندر قسمت جلو پشت واتر پمپ روی کیت انژکتور
محل حک شماره شاسی روی تیغه شاسی سمت راست پشت چرخ جلو
محل نصب پلاکت مشخصات بصورت برچسب لیزری روی ستون سمت راست پائین محل قفل درب

کامیون کشنده دو کابین بنز ۱۸۴۳

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ حک شده
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی
محل نصب پلاکت مشخصات زیر درب سمت راست داخل کابین

کامیون کمپرسی بنز ۲۶۲۸

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی ابتدا و انتها دارای علامت بنز
محل نصب پلاکت مشخصات دارای ۲ پلاک روی ستون سمت چپ کابین راننده

کامیون بنز ۲۵۲۸ سقف کوتاه دارای کابین خواب

   
محل حک شماره موتور انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی
محل نصب پلاکت مشخصات ستون سمت چپ کابین راننده
توضیحات کامیون کمپرسی بنز ۱۸۲۸ تک کابین سقف کوتاه نیز به همین شکل است

کامیون  بنز ۱۸۲۸ – بنز ۲۵۲۸ – بنز ۲۶۲۸

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب

کامیون دو کابین و تک کابین آتش نشانی بنز

   
محل حک شماره موتور سمت چپ تنه سیلندر پائین خروجی اگزوز
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات داخل اتاق روی درب سمت راست

کامیون های بنز تیپ ۶۱۲ LP و تیپ LP۸۱۴

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور پلاک منصوبه بربدنه سیلندر پشت دینام چپ
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات منصوبه بر رکاب درب سمت راست

اتوبوس بین شهری ولوو BVR

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات روی داشبورد روبروی رکاب سمت راست

اتوبوس بین شهری ولوو B۱۲B

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور زیر موتور انتهای بلوک سیلندر جنب لوله هیدرولیک و آرم برجسته ولوو
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست روی تیغه شاسی
محل نصب پلاکت مشخصات روی داشبورد جنب درب ورودی جلو

اتوبوس ۲طبقه تیپ اسکای لانپر N۱۲۲-۳

   
محل حک شماره موتور بصورت پلاک منصوبه بر بدنه سیلندر پشت توربو شارژ سمت راست
محل حک شماره شاسی انتهای شاسی محفظه موتور سمت راست سطح عمودی تیغه شاسی
محل نصب پلاکت مشخصات دارای ۲ پلاک منصوبه بر رکاب درجلوسمت راست داخل کابین پلاک ایران خودرو وپلاک نئوپان

مینی بوس ایویکو A ۸۰-۱۲

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات پایه سمت چپ صندلی راننده

مینی بوس گازسوز ایویکو A ۶۰-۱۱

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندرسمت راست
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سمت چپ درب محفظه موتور درکابین راننده

مینی بوس بنز MBO ۸۰۰

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور بالای موتور از زیر صندلی راننده قابل رویت است
محل حک شماره شاسی تیغه شاسی در قسمت عقب
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب راننده

مینی بوس بنز رنوس

   
محل حک شماره موتور بصورت پلاک روی سیلندر سمت چپ
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات منصوبه بر روی بدنه داشبورد سمت راست

مینی بوس تویوتا

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت چپ سیلندر از زیر صندلی راننده قابل رویت است
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب راننده

مینی بوس رنو مهسان

   
محل حک شماره موتور قسمت جلو تنه سیلندر
محل حک شماره شاسی انتهای تیغه شاسی داخل محفظه موتور سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب سمت راست

مینی بوس هیوندای کروز

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ
محل حک شماره شاسی قسمت عقب شاسی و سر شاسی جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب سمت راست

اتوبوس بیابانی بنز C۳۵۵

   
محل حک شماره موتور بالای تیغه شاسی عقب خودرو سمت راست داخل محفظه موتور
محل حک شماره شاسی تیغه شاسی سمت راست داخل جعبه
محل نصب پلاکت مشخصات سینی داشبورد جلو داخل اتاق

اتوبوس شهری بنز MO۴۵۷

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور حک شده ابتدای بلوک سیلندر پشت واترپمپ
محل حک شماره شاسی انتهای شاسی روی تیغه راست جنب فیلتر روغن
محل نصب پلاکت مشخصات روی داشبورد جنب درجلو سمت راست

اتوبوس شهری بنز SC۴۵۷

   
محل حک شماره موتور ابتدای بلوک سیلندر پشت واتر پمپ حک شده
محل حک شماره شاسی تیغه شاسی داخل جعبه اول سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات جنب درب جلو سمت راست زیر صندلی شاگرد

اتوبوس شهری گازسوز بنز OMG۳۵۵

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور انتهای بلوک سیلندر بالای فولی
محل حک شماره شاسی انتهای شاسی تیغه سمت راست بصورت پلاک جوشکاری شده
محل نصب پلاکت مشخصات روی داشبورد مقابل درب جلو سمت راست

اتوبوس بیابانی بنز تیپ رخش C۴۵۷

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر قسمت عقب پشت واتر پمپ
محل حک شماره شاسی بالای نیمه شاسی عقب داخل محفظه موتور
محل نصب پلاکت مشخصات روی داشبورد سمت راست روبروی درب

اتوبوس بیابانی رنو ۳۰۱۲

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور روی بلوک سیلندر پشت ورودی روغن
محل حک شماره شاسی تیغه شاسی قسمت عقب سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات زیر داشبورد سمت راست

اتوبوس بیابانی شهاب تیپ ۲۴۱۲ IC

   
محل حک شماره موتور بصورت پلاک روی سیلندر موتور جنب درب روغن
محل حک شماره شاسی بصورت حک در قطعه منفصله در قسمت عقب شاسی سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سمت راست بدنه داشبورد

اتوبوس بیابانی مان تیپ S۲۰۰۰

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور بالای تنه موتور جنب سیلندر شماره ۶ بصورت نامنظم حک شده
محل حک شماره شاسی جلو شاسی جنب جعبه زاپاس زیربوق های خودرو
محل نصب پلاکت مشخصات بالای رکاب مقابل درب جلو

اتوبوس شهری مان تیپ سپهر

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس قابل رویت ازداخل اتاق
محل حک شماره شاسی بالای تنه شاسی داخل محفظه موتور سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات پایه رکاب جلو سمت چپ

اتوبوس بین شهری ولوو B۱۲

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست پشت استارت
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات دارای ۲ عدد پلاک منصوبه روی داشبورد مقابل درب جلو سمت راست

نیسان پیکاپ دوکابین DX

   
محل حک شماره موتور انتهای بلوک سیلندر محل اتصال به گیربکس سمت چپ
محل حک شماره شاسی تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت چپ

وانت نیسان تک کابین DX

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز
محل حک شماره شاسی تیغه شاسی زیردرب جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

وانت هیوندای

   
محل حک شماره موتور سمت چپ قسمت عقب سیلندر
محل حک شماره شاسی تیغه سمت راست شاسی بین چرخ جلو و عقب
محل نصب پلاکت مشخصات پایه رکاب درب راننده

وانت پیکان ۱۶۰۰

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلوی موتور لبه سیلندر بالای واتر پمپ حک شده
محل حک شماره شاسی بصورت پلاک روی سینی شاسی راست و مدل ۱۳۷۰ به بالا زیر زیر صندلی جلو سمت راست حک شده
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

کامیونت ایسوزو

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست بالای دسته موتور
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات بالای پایه ستون سمت راست داخل اتاق

کامیونت آذرخش تیپ AT۵۴ – AT۵۵ – AT۵۳

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست قسمت عقب انتهای سیلندرپشت فیلترگازوئیل
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات داخل کابین راننده پشت سر راننده

کامیونت دو کابین سقف بلند بنز ۱۸۲۸

   
محل حک شماره موتور انتهای سیلندر سمت راست پائین منیفولد پیستون ۶
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب

کامیونت باری کفی بغلدار زامیاد تیپ Z۲۴F

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ پائین منیفولد خروجی
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات داخل کابین راننده پشت صندلی راننده
توضیحات در کامیونت حمل زباله نیز به همین نحو است

کامیونت کراوس تیپ D۴۸E

   
محل حک شماره موتور بصورت پلاک منصوبه بر ابتدای موتور سمت چپ
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلوسمت راست و پشت چرخ عقب سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات درب سمت راست

اتوبوس بیابانی اسکانیا تیپ های X۱۲ , ۴۲۱۲

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور بالای تنه سیلندر سمت چپ پشت منیفولد
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو راست و انتهای شاسی سمت چپ داخل محفظه موتور
محل نصب پلاکت مشخصات روی داشبورد مقابل رکاب درب ورودی جلو

وانت مسقف تویوتا

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین
محل حک شماره شاسی پایه رکاب جنب صندلی جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات زیرصندلی راننده

وانت دایهاتسو

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ زیر خروجی اگزوز قسمت جلو
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درجلو سمت راست

وانت کیا ۶ چرخ

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ از زیر صندلی راننده قابل رویت است
محل حک شماره شاسی پشت چرخ عقب سمت راست انتها
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درجلو سمت راست

وانت مسقف کیا مدل ۲۰۰۱

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور قسمت بالای موتور از زیرصندلی راننده قابل رویت است
محل حک شماره شاسی ستون درب راننده
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ

وانت مزدا دوکابین

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست زیر شمع ۱
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست عقب چرخ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

وانت میتسوبیشی دو کابین

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست مجاور گژروغن
محل حک شماره شاسی پشت چرخ عقب سمت راست عقب چرخ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت چپ

وانت تک کابین – دو کابین مزدا B۲۰۰۰

   
محل حک شماره موتور سمت چپ قسمت جلو سیلندر
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

وانت نیسان زامیاد مدل های پائین

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست
محل حک شماره شاسی روی شاسی زیر باتری در وانت های وارداتی پشت چرخ جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

کامیونت ون نیسان

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ
محل حک شماره شاسی یغه شاسی سمت چپ مابین چرخ عقب و اتاق راننده
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

وانت نیسان دوکابین DX

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور انتهای بلوک سیلندر سمت چپ پشت محافظ اگزوز
محل حک شماره شاسی تیغه شاسی سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

مزدا ۳

   
محل حک شماره موتور روی پوسته موتور
محل حک شماره شاسی زیر سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت راست

تندر L۹۰

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور روی پوسته موتور
محل حک شماره شاسی زیر سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات زیر صندلی عقب سمت راست

ریو

   
محل حک شماره موتور روی تنه موتور قسمت پائین
محل حک شماره شاسی زیر سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات زیر شیشه سینی جلو سمت راست

نیسان مورانو

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور روی پوسته موتور
محل حک شماره شاسی در سیستم تعلیق چرخ جلو سیستم تعلیق جناقی مستقل
محل نصب پلاکت مشخصات روی ستون بین درب عقب و جلو سمت چپ بصورت هولوگرام

سوزوکی گراندویتارا

   
محل حک شماره موتور جلوی موتور زیر استارتر موتور
محل حک شماره شاسی پشت گیربکس روی سینی جلو و روی اکسل عقب
محل نصب پلاکت مشخصات زیرشیشه سینی جلو سمت راست

هیوندای توسان – هیوندای سانتافه – هیوندای آزرا

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور مندرج در پائین موتور محل اتصال سر شاسی جلو و سینی جلو داخل حفره
محل حک شماره شاسی روی ستون بین درب عقب و جلو سمت چپ و داخل شیشه جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات زیر شیشه سینی جلو پشت فرمان سمت چپ

وانت ایسوزو

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ بین موتور و گیربکس
محل حک شماره شاسی تنه شاسی سمت راست زیردرب جلو
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

وانت دوکابین مسقف بنز MB۱۴۰

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور لبه بالای سیلندر محل اتصال به گیربکس
محل حک شماره شاسی تیغه شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون داخلی درب جلو سمت راست

وانت دوکابین پاژن GLD۳۰۰۰

   
محل حک شماره موتور بدنه سمت راست سیلندر محل اتصال به گیربکس بصورت عمودی
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

وانت تویوتا لندکروز

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست
محل حک شماره شاسی سر شاسی جلو سمت راست در مدلهای بالاتر قسمت عقب چرخ جلوسمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

بنز ۲۴۰ C شش ۶ سیلندر مدل ۲۰۰۲

   
محل حک شماره موتور سمت راست سیلندر قسمت عقب
محل حک شماره شاسی زیر صندلی جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت چپ
توضیحات در مدل ۲۰۰۵ بر چسب مشخصات در ستون درب جلو سمت راست

بنز ۲۳۰ C چهار ۴ سیلندر مدل ۲۰۰۲

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور قسمت عقب موتور بین موتور و گیربکس
محل حک شماره شاسی زیر صندلی جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت راست

بنز ۲۴۰ E چهار ۴ سیلندر مدل ۲۰۰۵

   
محل حک شماره موتور قسمت عقب موتور سمت راست محل اتصال موتور و گیربکس
محل حک شماره شاسی زیر صندلی جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت چپ

بنز ۳۵۰ S شش ۶ سیلندر مدل ۲۰۰۵

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت راست سیلندر قسمت عقب
محل حک شماره شاسی جلو صندلی عقب سمت راست داخل جعبه فیوز
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت چپ

بنز MLS مدل ۲۰۰۴

   
محل حک شماره موتور سمت راست سیلندر قسمت عقب
محل حک شماره شاسی زیر شیشه جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت چپ

بنز S۵۰۰ مدل ۲۰۰۳ – هشت ۸ سیلندر

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور قسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتور و گیربکس
محل حک شماره شاسی جلو صندلی عقب سمت راست داخل جعبه فیوز
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت چپ

بنز ۲۰۰ E مدل ۲۰۰۱ – ۴ سیلندر

   
محل حک شماره موتور قسمت عقب سمت راست سیلندر حد فاصل موتور و گیربکس
محل حک شماره شاسی زیر صندلی جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت راست

بنز E۲۳۰

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ بالای دسته موتور
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی جلو بالای رادیاتور پرچ شده

بنز MB ۱۴۰

   
محل حک شماره موتور بلوک سیلندر محل اتصال به گیربکس
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست قسمت جلو
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت راست

هیوندای النترا

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلوی موتور پشت گژ روغن قسمت پائین حک شده
محل حک شماره شاسی داخل موتور سینه اتاق حک شده
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

نیسان پاترول

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست قسمت پائین
محل حک شماره شاسی روی شاسی زیر باتری قسمت عقب
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

هیوندای ورنا

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلو سیلندر زیر شمع ۱
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت چپ

هیوندای سوناتا FE مدل ۲۰۰۳

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ قسمت جلو
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت چپ

هیوندای اکسنت مدل ۲۰۰۴

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت چپ

هیوندای اکسنت مدل ۱۹۹۷

   
محل حک شماره موتور جلوی سیلندر سمت راست بالای پولکی کاسه چراغ جلو را برداشته سپس رویت شود
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد
توضیحات در هیوندای اکسنت ۲۰۰۰ پلاک مشخصات روی ستون درب راننده

هیوندای اکسل

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلو سیلندر سمت چپ زیر شمع ۱
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد – وسط

هیوندای کوپه

   
محل حک شماره موتور سمت چپ سیلندر
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد – وسط

هیوندای استیشن تراجت

   
محل حک شماره موتور قسمت جلو سیلندر زیرقاب شمع ها سمت راست
محل حک شماره شاسی سینی پشت گلگیر جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ

هوندا آکورد

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلو سیلندر سمت راست
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت راست

بنز ۲۲۰ E

   
محل حک شماره موتور انتهای سیلندر ما بین موتور و گیربکس بصورت اریب
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد – وسط

مزدا ۳۲۳ GLX

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت راست سیلندر زیر اگزوز بالای تیغهای از بدنه سیلندر
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

مزدا ۳۲۳ F

   
محل حک شماره موتور انتهای سیلندر سمت راست زیر فیلتر روغن
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد وسط
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

مزدا ۳۲۳ FL دنده اتوماتیک

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ زیر شمع ۱
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

آمبولانس مزدا ۲۰۰۰ B

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ جنب دلکو
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

نیسان رونیز

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس
محل حک شماره شاسی حک شده تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

نیسان ماکسیما

   
محل حک شماره موتور روی تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب محل اتصال به گیربکس
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد – وسط
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت چپ

نیسان سرانزا

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر قسمت عقب
محل حک شماره شاسی حک شده تیغه شاسی سمت راست حد فاصل درب عقب و جلو
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

نیسان سافاری KA ۱۶۰

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر عقب سمت چپ محل اتصال به گیربکس و موتور
محل حک شماره شاسی حک شده پشت چرخ جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

نیسان سانی

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلو سیلندر
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

نیسان بلویرد

   
محل حک شماره موتور جلو سیلندر سمت چپ
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت چپ

کار غزال ۳۲۲۱۳

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتور
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست پائین شیشه جلو
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلوسمت راست

کیا کلاروس

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت راست

فولکس تورک  – فولکس پاسات 

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ
محل حک شماره شاسی زیر شیشه جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت چپ

کیا شوما

   
محل حک شماره موتور پشت سیلندر سمت چپ
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت راست

گالانت مدل ۱۹۹۳

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلو سیلندر مجاور گژ روغن
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

موسو E۳۲M۲ – E۳۲M۳

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست پشت دینام
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد بالای بوستر ترمز

میتسوبیشی پاجرو GLS مدل ۲۰۰۴ – ۶ سیلندر

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

میتسوبیشی پاجرو GLS مدل ۲۰۰۵ – ۶ سیلندر

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست بطورعمودی
محل حک شماره شاسی زیر شیشه جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت چپ

میتسوبیشی لانسر

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلو سیلندر زیر شمع ۱
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد – وسط

میتسوبیشی اوتلاند مدل ۲۰۰۴

   
محل حک شماره موتور پیشانی موتور جلو سمت راست
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

دوو ETI

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلو سیلندرسمت چپ زیرشمع ۱
محل حک شماره شاسی داخل اتاق مجاورصندلی جلو سمت راست جنب پایه رکاب
محل نصب پلاکت مشخصات سینی جلو سمت راست جنب رادیاتور

دوو ماتیز

   
محل حک شماره موتور روی سطح افقی پشت کمپرسور کولر
محل حک شماره شاسی ناودانی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات روی سینی بالای رادیاتورقسمت راست

رنو ۵

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور حک شده روی پایه دلکو
محل حک شماره شاسی سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

رنو ۲۱

   
محل حک شماره موتور جلو سیلندر سمت چپ
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد حک شده
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

رنو مگان

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور قسمت جلو سیلندر
محل حک شماره شاسی حک شده در صندوق عقب
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت راست

سمند

   
محل حک شماره موتور جلو سیلندر
محل حک شماره شاسی بالای رکاب درب عقب سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

سپند PK

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر محل اتصال پوسته گیربکس به سیلندر سمت چپ
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد سمت راست زیر ناودانی
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

سیناد

   
محل حک شماره موتور بصورت پلاک منصوب بر قسمت جلوته سیلندر
محل حک شماره شاسی روی سرکمک جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد درسطح داخل محفظه موتورجنب منبع آب برف پاک کن

استیشن کاروان سایپا GLX ۷۰۱ – آمبولانس سالار ۷۷

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت چپ ته سیلندر
محل حک شماره شاسی سمت چپ تیغه شاسی زیردرب دوم
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ پشت منبع انبساط رادیاتور

سیتروئن زانتیا

   
محل حک شماره موتور پیشانی سیلندر جنب فیلتر
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

پاژن GLV ۳۰۰۰

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت راست سیلندر محل اتصال به گیربکس
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلوسمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد
توضیحات درسایرتیپ ها موتور: سمت راستسیلندر: محل اتصال گلوئی اگزوز

پروتون ویرا – پروتون سدان

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندرسمت راست زیر پمپ هیدرولیک فرمان
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد – وسط

لکسوس NX۳۰۰

   
محل حک شماره موتور جلو سیلندر سمت چپ قسمت بالا
محل حک شماره شاسی زیرصندلی سمت شاگرد
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب راننده

لکسوس RX ۳۰۰

   
محل حک شماره موتور جلو سیلندر قسمت وسط ۷ رقم است
محل حک شماره شاسی زیر شیشه جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی گلگیر جلو سمت چپ

تویوتا کمری

   
محل حک شماره موتور جلو سیلندر سمت چپ قسمت بالا
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب راننده

تویوتا لندکروز استیشن

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب موتور
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست حک شده
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد

تویوتا پرادو استیشن مدل ۲۰۰۴ – ۶ سیلندر

   
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راننده
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب راننده

تویوتا کرولا GLI مدل ۲۰۰۵

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد – وسط
محل نصب پلاکت مشخصات زیر شیشه جلو سمت چپ
تویوتا لکزس RX ۳۰۰ مدل ۲۰۰۱ – ۶ سیلندر
   
محل حک شماره موتور جلو سیلندر قسمت وسط ۷ رقم است
محل حک شماره شاسی زیر شیشه جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی گلگیر جلو سمت چپ

تویوتا کریسیدا GLI مدل ۱۹۹۷

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد
توضیحات شماره شاسی در مدلهای بالا ستون درب جلو سمت چپ

تویوتا اکو

   
محل حک شماره موتور قسمت جلو سیلندر بین شمع ۲ و ۱ ازبالا قابل رویت
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد وسط زیرقاب است
محل نصب پلاکت مشخصات بصورت برچسب روی ستون درب راننده

تویوتا لندکروز کیان GX۱۰۰ – GXR۱۰۰ – آمبولانس ۳EI۷۵

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت چپ
محل حک شماره شاسی پشت چرخ جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت چپ بالای بوستر ترمز

BMW ۳۱۸i ب ام و چهار ۴ سیلندر مدل ۲۰۰۵

   
محل حک شماره موتور جلو موتور سمت راست
محل حک شماره شاسی زیر شیشه جلو سمت چپ
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ

BMW z۴ ب ام و شش ۶ سیلندر مدل ۲۰۰۳

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت چپ سیلندر قسمت پائین
محل حک شماره شاسی سینی پشت گلگیر جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات زیر شیشه جلو سمت چپ

بنز C۱۸۰

   
محل حک شماره موتور بین موتور و گیربکس بصورت اریب
محل حک شماره شاسی زیر صندلی جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت راست

پژو ۳۰۷ دو درب

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور تنه سیلندر سمت راست
محل حک شماره شاسی سینی پشت گلگیر جلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

پژو ۲۰۶

   
محل حک شماره موتور جلو سیلندر
محل حک شماره شاسی زیر صندلی عقب سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی گلگیر جلو سمت راست

پژو ۴۰۵ – پژو پارس – پژو GLI ۴۰۵ محل حک شماره شاسی و موتور

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلو سیلندر
محل حک شماره شاسی بالای رکاب درب عقب سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت چپ

پژو RD ۱۶۰۰

   
محل حک شماره موتور جلو سیلندر سمت راست
محل حک شماره شاسی زیر صندلی عقب سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد – وسط

پیکان

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور بالای تنه سیلندر سمت راست جلوی موتور
محل حک شماره شاسی زیر صندلی عقب سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

پراید

   
محل حک شماره موتور پشت سیلندر سمت چپ زیر پمپ بنزین
محل حک شماره شاسی پشت سیلندر سمت چپ زیر پمپ بنزین
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

پژو ۶۰۵

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور پائین سیلندر سمت راست
محل حک شماره شاسی لبه سینی پشت داشبورد
محل نصب پلاکت مشخصات ستون درب جلو سمت راست

اپل وکترا

   
محل حک شماره موتور جلوسیلندرسمت چپ زیر شمع ۱ بصورت اریب
محل حک شماره شاسی داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب
محل نصب پلاکت مشخصات سینی جلوپشت داشبورد سمت راست

اپل آسترا سدان

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلوسیلندرسمت چپ زیر شمع ۱ بصورت اریب
محل حک شماره شاسی داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب
محل نصب پلاکت مشخصات سینی جلوپشت داشبورد سمت راست

اپل امگا

   
محل حک شماره موتور جلو سیلندر سمت راست زیر شمع ۴ بصورت اریب
محل حک شماره شاسی داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

اپل کالبرا

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور جلو سیلندر سمت راست زیر شمع ۴ بصورت اریب
محل حک شماره شاسی داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

اپل آسترا GLS

   
محل حک شماره موتور جلو سیلندر سمت راست زیر شمع ۴ بصورت اریب
محل حک شماره شاسی داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت داشبورد سمت راست

BMW ۷۳۰ ب ام و مدل ۲۰۰۴

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت چپ سیلندر پشت دینام
محل حک شماره شاسی روی سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات روی سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

BMW ۳۲۰ ب ام و مدل ۲۰۰۵

   
محل حک شماره موتور سمت چپ سیلندر پشت دینام
محل حک شماره شاسی روی سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات روی سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

BMW x۳ ب ام و مدل ۲۰۰۵ – ۶ سیلندر

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت چپ سیلندر پشت دینام
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات پشت گلگیر جلو سمت راست – محفظه موتور

BMW z۳ ب ام و مدل ۱۹۹۷ – ۶ سیلندر

   
محل حک شماره موتور سمت چپ سیلندر
محل حک شماره شاسی سینی پشت داشبورد – وسط
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیرجلو

BMW ۷۲۸ ب ام و شش ۶ سیلندر

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره موتور سمت چپ سیلندر
محل حک شماره شاسی سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
محل نصب پلاکت مشخصات سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

هایما S7، هایما S8

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی  
محل حک شماره شاسیS7 زیر صندلی شاگرد
محل حک شماره شاسی S8 زیر صندلی شاگرد (دسترسی از درب سرنشین عقب )

بیمه البرز نمایندگی لاجوردی

تهران، منطقه ۶، محله جهاد، میدان جهاد (فاطمی)، خیابان شهید گمنام، نرسیده به میدان گلها، خیابان ۲/۱، پلاک ۸۱، طبقه چهارم